031 – 22 77 00 info@oppnahem.se

Skyddat boende

Öppna hem erbjuder våldsutsatta barn, unga och vuxna ett akut skyddsboende. Vi eftersträvar att tillämpa socialstyrelsens kvalitetsindikationer för ett skyddat boende.

När det sker en placering får varje kvinna och barn en egen kontaktperson. Denna kontaktperson ger stöd och råd i form av samtal och möten under hela vistelsen hos oss. Stödet som vi erbjuder är att kvinnor och barn får bearbeta de skador som våldet och förtrycket har medfört. Tillsammans utformar vi strategier för att ta barnet och kvinnan vidare.

Den hjälp vi erbjuder syftar till att skapa trygghet och möjlighet till återhämtning. När våldet upphör skapas ett utökat handlingsutrymme och vi arbetar aktivt för att alla som kommer till oss ska ges möjligheten att ta makten över sitt liv.

Vårt team har många års erfarenhet av att stödja barn och kvinnor utsatta för mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relationer. Samtlig personal är utbildade i MI-samtalsteknik med specialinriktning mot målgruppen Våldsutsatta kvinnor. Vi gör PATRIARK samt SARA-riskbedömningar på begäran.